Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (1969) [SACD] (2002 MFSL PCM Stereo)

资源名称:

Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (1969) [SACD] (2002 MFSL PCM Stereo)

资源信息:

Hash值:01328548fd7b2d2507335e63e72e00409bc902ca

收录时间:10月前

文件大小:917.73 MB

活跃热度:1

磁力下载:磁力链接 magnet:?xt=urn:btih:01328548fd7b2d2507335e63e72e00409bc902ca

迅雷下载:迅雷链接 thunder://QUFtYWduZXQ6P3h0PXVybjpidGloOjAxMzI4NTQ4ZmQ...

关键词:

Isaac Hayes Hot Buttered Soul 1969 SACD 2002 MFSL PCM Stereo

资源列表:

04 - By The Time I Get To Phoenix.flac 361.61 MB

01 - Walk On By.flac 239.79 MB

02 - Hyperbolicsyllabicsesquedalymistic.flac 201.04 MB

03 - One Woman.flac 103.37 MB

Artwork/Booklet 02-03.jpg 1.57 MB

Artwork/Booklet 08-09.jpg 1.57 MB

Artwork/Booklet 04-05.jpg 1.56 MB

Artwork/Booklet 06-07.jpg 1.54 MB

Artwork/Booklet Out.jpg 1.44 MB

Artwork/Booklet 10-11.jpg 1.36 MB

Artwork/Back In.jpg 1.11 MB

Artwork/Back Out.jpg 1.00 MB

Artwork/Disc.jpg 691 KB

folder.jpg 66 KB

thumb.jpg 20 KB

info.txt 3 KB

Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (2002 MFSL Hybrid SACD).md5 2 KB

Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (2002 MFSL Hybrid SACD).sfv 2 KB

foo_dr.txt 2 KB

sacd_log.txt 1 KB

Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (2002 MFSL Hybrid SACD).m3u 1 KB

Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (2002 MFSL Hybrid SACD).ffp 1 KB

gain.txt 1 KB

友情提示

不想下载?试试:百度云播放!

亲,你造吗?将网页分享给您的基友,下载的人越多速度越快哦!

推荐使用BitComet, 下载成功率更高!(仅仅只需要把磁力链接复制到BitComet即可).